Prohlášení k Signal Festivalu

Paní Ivana Gottová a zástupci Signal Festivalu byli konfrontováni se situací, kdy se v pátek dne 11. 10. 2019 má konat v Paláci Žofín veřejné rozloučení se zesnulým Karlem Gottem a na nedalekém Smetanově nábřeží má od 19 hodin večer probíhat část Signal Festivalu v podobě světelné instalace. Proto se dohodli, že se obě události uskuteční, a to se vzájemným porozuměním, respektem a úctou. Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál. Vzájemný respekt paní Ivany Gottové a Signal Festivalu je dobrým signálem pro návštěvníky obou událostí a může jít příkladem návštěvníkům obou událostí. 

Zobrazit   >

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje...

Poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a kanceláří prezidenta České republiky.

 

Die letzte Verabschiedung mit Karel Gott bereitet Ivana Gottová vor, in Zusammenarbeit mit dem Prager Erzbistum sowie dem Büro der Regierung der Tschechischen Republik und dem Büros des Präsidenten der Tschechischen Republik.

 

 

The last farewell with Karel Gott is being prepared by Ivana Gottová, in cooperation with the Archbishopric of Prague, together with the Government Office of the Czech Repubic and the Office of the President of the Czech Republic.

Zobrazit   >

Rozloučení s Karlem Gottem

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nám vyjádřili svou soustrast s odchodem mého manžela, Karla Gotta. Zároveň děkuji panu premiérovi a vládě za iniciativu spojenou s uspořádáním státního pohřbu. Po důkladné úvaze jsem se rozhodla pro pohřeb se státními poctami.

Veřejnost bude moci přijít uctít památku mého muže v pátek 11. 10. od 8:00 – 22:00 hodin do Paláce Žofín na Slovanském ostrově. V souladu s vůlí mého manžela a po předchozím jednání s Arcibiskupstvím pražským se bude konat zádušní mše a bude ji sloužit Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Tato se uskuteční pro pozvané hosty v sobotu 12. 10. od 11:00 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

 

Vážím si podpory, které se nám v těchto dnech dostává. 

Ivana Gottová 

 

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, die uns ihr Beileid zum Fortgang meines Ehemannes Karel Gott zum Ausdruck gebracht haben. Ausserdem bedanke ich mich bei dem Herrn Premierminister und der Regierung der Tschechischen Republik für die Initiative in Verbindung mit der Austragung eines Staatsbegräbnisses. Nach ausführlicher Überlegung habe ich mich für eine Beerdigung mit staatlichen Ehren entschieden.

Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, das Andenken an meinen Ehemann zu ehren, und das am Freitag, den 11.10., von 8:00 – 22:00 Uhr im Prager Palais Žofín (Sophienpalais) auf der Slawischen Insel (Slovanský ostrov). In Übereinstimmung mit dem Willen meinen Ehemannes und dem vorangegangenen Gespräch mit dem Prager Erzbistum wird eine Seelenmesse stattfinden, die der Prager Erzbischof Kardinal Dominik Duka lesen wird. Diese findet, für geladene Gäste, statt am Samstag, den 12.10., um 11:00 Uhr im St.-Veits-Dom auf der Prager Burg.

Ich schätze aufrichtig all die Unterstützung, die wir in diesen Tagen erhalten.

Ivana Gottová

 

I would like to take this opportunity to thank all those who have expressed their condolences with respect to the passing of my husband, Karel Gott. I would also like to thank the Prime Minister and the Government for the initiative of organising a state funeral. After careful consideration, I have decided to hold a funeral with state honours.

The public will be able to come to honour my husband's memory on Friday the 11th of October 2019 from 8:00-22:00 at the Žofín Palace on Slovanský Island. In accordance with my husband's wishes, and after previous negotiations with the Archbishopric of Prague, a Requiem will be held and will be presided over by Cardinal Dominik Duka, O.P., Archbishop of Prague. The service will be held for invited guests on Saturday the 12th of October 2019 from 11:00 at St. Vitus, Wenceslas and Adalbert Cathedral at Prague Castle.

 

I appreciate the support we have been receiving at this difficult time.

Ivana Gottová

Zobrazit   >

Odešel Karel Gott

„S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ Ivana Gottová.

S ohledem na zármutek rodiny prosíme média a veřejnost o respektování soukromí, zejména s ohledem a citlivostí k nezletilým dcerám Karla Gotta. Bližší informace o smutečním rozloučení zveřejníme na oficiálních webových stránkách Karla Gotta.

 

„Mit tiefstem Kummer im Herzen gebe ich bekannt, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat. Er ist zuhause von uns gegangen, im ruhigen Schlaf, im Kreise seiner Familie.“ Ivana Gottová.

In Bezug auf den Kummer der Familie bitten wir die Medien und die Öffentlichkeit, deren Privatsphäre zu respektieren, und insbesondere auf Rücksichtnahme und Feinfühlingkeit gegenüber den minderjährigen Töchtern von Karel Gott.

Nähere Informationen zum letzten Abschied werden wir auf der offiziellen Website von Karel Gott veröffentlichen.

 

With the deepest grief in my heart, I regret to inform that my beloved husband Karel Gott left us yesterday, shortly before midnight, after a severe and lengthy illness.  He left home while peacefully asleep, surrounded by his family." Ivana Gottová.

In regards to the family's mourning, we ask the media and the public to respect their privacy through this very difficult time, and ask everyone to especially respect the privacy Karel Gott’s underage daughters. More information about the funeral and farewell will be published on the official website of Karel Gott.

Zobrazit   >
Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové.

Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové.

Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Režisérka Olga Malířová Špátová právě dokončuje celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi. Snímek přinese jedinečný, neobvykle osobní až intimní pohled na jeho život, který se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Tento ojedinělý filmový počin z dílny Olgy Špátové bude mít v českých kinech premiéru na jaře příštího roku.


„V polovině září loňského roku mi volali Ivanka a Karel Gottovi, a oslovili mě, zda bych po deseti letech opět natočila s Karlem dokument o jeho životě. Neváhala jsem ani minutu! Natáčet s člověkem, který vydržel více než půl století na výsluní české kultury díky svému výjimečnému pěveckému talentu, umělecké pokoře a nezměrné pracovitosti, byla a je pro mě velká čest. Výzvu, abych natočila celovečerní dokumentární film o Karlu Gottovi, který svým uměním přináší radost už třem generacím posluchačů, jsem přijala jako závazek vůči tomuto legendárnímu zpěvákovi," popisuje své pocity režisérka Olga Špátová.


První natáčecí den tak díky rychlé domluvě a dohodě proběhl již 22. října loňského roku a poslední záběry s Karlem Gottem byly natočeny před několika dny. Cíl byl a je naprosto jasný – zachytit autenticky Karla Gotta jako fenomenálního zpěváka, který se rozdává svým příznivcům, jako malíře, ale zároveň milujícího manžela a otce svých dětí. Muže, který šedesát let rozdává svými písněmi radost několika generacím nejen u nás, ale i v Evropě, a vlastně po celém světě. Muže, který se zapsal do srdcí a duší svých posluchačů tím, že prostě je...


Ojedinělý pohled do soukromí a duše Karla Gotta


Film nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho úspěchů. „Proto ani není možné srovnávat můj předchozí film Fenomén Gott s tímto nynějším. Každý je jiný. Minimálně tím, že jsme je natáčeli v jiné životní etapě Karla Gotta, a to se velmi projeví v jeho osobní, až intimní zpovědi, kterou nám poskytl a která nás všechny utvrdila v tom, s jakou legendou máme možnost pracovat a trávit čas, který je vskutku nepopsatelný," dodává Olga Špátová.
Tvůrci zachytili Karla Gotta při jeho vystoupeních, při setkáních s jeho fanoušky u nás i v Hamburgu, ale zejména v jeho domácím prostředí, ať už v Praze, na chalupě v Českém Švýcarsku, na vsi, kde trávil dětství, a na dalších místech, která sehrála v jeho životě důležitou roli. Zpěvák se ve filmu vydá po stopách svého života, ukáže divákovi mnohdy neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Film tak bude díky upřímné otevřenosti Karla Gotta zcela autentický a jedinečný.
„Náš film nesmí být nuda," říkal během natáčení Karel Gott režisérce Olze Špátové, která vytváří dokumentární, situační biografický film, a to jak v pracovní, tak osobní rovině s využitím archivních materiálů.

„Olga má velký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny. Původně jsme chtěli film uvést v roce 2019, kdy jsem oslavil své životní jubileum. Ale protože jsem s rodinou prožil ještě krásné léto, chtěl jsem, abychom točili co nejdéle. No, a protože mě v roce 2019 bylo všude hodně, mým přáním bylo, aby byl uveden do kin na jaře příštího roku. Tento dokumentární film je poděkováním mým příznivcům a všem, kteří mě při mé profesi podporovali a provázeli," říká k filmu sám Karel Gott.
„Karla jsme sledovali při práci, ale i jako muže své ženy a otce svých dcer. Filmu se věnoval s neobyčejnou energií a upřímností, přinášel nápady, přál si, aby filmová interpretace jeho života a tvorby byla autentická a pravdivá. Chceme vytvořit otevřený film o člověku s výjimečným nadáním, ale i neuvěřitelně skromnou, slušnou a laskavou povahou," uvádí k filmu jeho autorka Olga Špátová. „V roce natáčení opět onemocněl. Myslím, že právě to, že prochází těžkou nemocí je důvodem k tomu, že je dnes Karel ve svých názorech na život otevřený a pokorný," dodává Špátová.

Olga Malířová Špátová je výraznou filmařkou. Natočila třicet autorských filmů, za které získala ceny na domácích a zahraničních festivalech. Například film Dobře placená procházka ´07 (2008), za nějž získala Grand Prix Vojtěcha Jasného. Fenomén Gott (2009) se stal nejsledovanějším televizním filmem roku, Oko nad Prahou (2010), který vyhrál hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě, Největší přání (2012), Daleko za sluncem (2015), který vznikl v produkci HBO, a byl nominovaný na Českého lva. Natočila dva klipy na písně zpěvačky Anety Langerové, oba získaly cenu Anděl. Jako kameramanka pracovala na šestnácti filmech režisérky Olgy Sommerové.

Zobrazit   >
Aktuální prohlášení Karla Gotta

Aktuální prohlášení Karla Gotta

Informace k zdravotnímu stavu

Vážení příznivci,

deník Blesk mi položil konkrétní dotaz, který se týká mého zdravotního stavu. Ptali se na to, jestli se mi vrátila rakovina a jestli podstupuji léčbu. Abych předešel spekulacím, rozhodl jsem se na jejich dotaz odpovědět a cítím potřebu sdělit svou situaci i vám.
Nechtěl jsem vás zatěžovat svými problémy, nejsem ten, který by o svém soukromí, zvláště zdraví, veřejně sám mluvil a nechával se tak litovat. Se svou nemocí jsem se chtěl díky špičkovému týmu prof. Trněného vypořádat sám, po boku své manželky a mých nejbližších.

Před 4 lety jsem pro agresivní nádor podstoupil velmi intenzivní léčbu, která vedla k jeho úplnému vymizení. Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha krvetvorby v podobě Myelodysplastického syndromu. Přes několik druhů léčby přešlo bohužel toto onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukémii. Podstupuji ambulantní léčbu a dojíždím do nemocnice na kontroly, v rámci kterých lékaři sledují můj celkový zdravotní stav.
Prosím zejména bulvární média o respektování našeho rodinného soukromí. Věřím, že nám média nebudou denně v patách a nebudou na nás pořádat hon, což by mohlo přitížit nejen mému stavu, ale zejména psychice mých nezletilých dcer.

Jsem rád, že mohu být doma v kruhu rodiny. Právě dokončuji svou autobiografii, která nakonec vyjde až zpočátku jara příštího roku. Před pár dny jsme dotočili záběry pro celovečerní dokumentární film o mém životě a přidávám i fotografii, která vznikla při natáčení.

Váš Karel

 

Liebe Freunde,

die tschechische Tageszeitung Blesk hat mir eine konkrete Frage gestellt, die meinen Gesundheitszustand anbetrifft. Sie fragten mich, ob meine Krebserkrankung zurückgekehrt sei und ich mich deswegen in Behandlung begeben habe. Um Spekulationen zu vermeiden, habe ich mich entschlossen, diese Frage zu beantworten, und ich sehe es als mein Bedürfnis an, als Notwendigkeit, meine Situation auch euch mitzuteilen.

Ich wollte euch nicht mit meinen Problemem belästigen, ich bin numal keiner, der über sein Privatleben, besonders seine Gesundheit, öffentlich selbst spricht, und sich auf diese Weise bemitleiden lassen möchte. Mit meiner Krankheit wollte ich, dank einem Spitzenteam, unter der Leitung von Herrn Professor Trňený, selbst kämpfen, an der Seite meiner Ehefrau und meiner Liebsten.

Vor vier Jahren wurde ich wegen eines aggressiven Tumors einer sehr intensiven Behandlung unterzogen, die zu seinem vollständigen Verschwinden führte. Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlunglungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen.
Ich werde ambulant behandelt und fahre zur Untersuchung ins Krankenhaus zu Kontrollen, wo die Ärzte im Rahmen dieser meinen gesamten Gesundheitszustand überwachen. Ich bitte insbesondere die Boulevardmedien, die Privatsphäre meiner Familie zu respektieren. Ich glaube daran, daß uns die Medien nicht täglich folgen, und auf uns eine Jagd veranstalten werden, was nicht nur meinen Zustand, sondern vor allem die Psyche meiner minderjährigen Töchter verschlimmern könnte.

Ich bin froh, daß ich zu Hause im Kreise meiner Familie sein kann. Ich beende gerade meine Autobiografie, die im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen wird. Vor ein paar Tagen haben wir die Filmaufnahmen für einen Dokumentarfilm über mein Leben abgeschlossen, und ein paar Fotographien von den Dreharbeiten füge ich euch zu diesem Beitrag bei.

Euer Karel

Zobrazit   >
zobrazit další