Odešel Karel Gott

„S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera, krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny,“ Ivana Gottová.

S ohledem na zármutek rodiny prosíme média a veřejnost o respektování soukromí, zejména s ohledem a citlivostí k nezletilým dcerám Karla Gotta. Bližší informace o smutečním rozloučení zveřejníme na oficiálních webových stránkách Karla Gotta.

 

„Mit tiefstem Kummer im Herzen gebe ich bekannt, dass mein geliebter Ehemann Karel Gott uns gestern kurz vor Mitternacht nach einer schweren und langen Krankheit verlassen hat. Er ist zuhause von uns gegangen, im ruhigen Schlaf, im Kreise seiner Familie.“ Ivana Gottová.

In Bezug auf den Kummer der Familie bitten wir die Medien und die Öffentlichkeit, deren Privatsphäre zu respektieren, und insbesondere auf Rücksichtnahme und Feinfühlingkeit gegenüber den minderjährigen Töchtern von Karel Gott.

Nähere Informationen zum letzten Abschied werden wir auf der offiziellen Website von Karel Gott veröffentlichen.

 

With the deepest grief in my heart, I regret to inform that my beloved husband Karel Gott left us yesterday, shortly before midnight, after a severe and lengthy illness.  He left home while peacefully asleep, surrounded by his family." Ivana Gottová.

In regards to the family's mourning, we ask the media and the public to respect their privacy through this very difficult time, and ask everyone to especially respect the privacy Karel Gott’s underage daughters. More information about the funeral and farewell will be published on the official website of Karel Gott.